เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า จำนวนเงิน วันที่จัดส่ง หมายเลขจัดส่ง
INV20190800005 จักรกฤช ขุมทอง 900.00 - รอการจัดส่ง
INV20190800001 นายธนลักษณ์ กันปัญญา 1,500.00 - รอการจัดส่ง
INV20190800002 วิรทร พิมพ์แก้ว ช่างกุ้ง 900.00 - รอการจัดส่ง
INV20190800003 ๋Jidapa Saributh 1,100.00 - รอการจัดส่ง
INV20190800004 ๋Jidapa Saributh 1,100.00 - รอการจัดส่ง