เลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อลูกค้า วันที่จัดส่ง
INV20190500004 นงนภัส พรมขันธ์ -
INV20190500009 วาสนา สกุลไทย -
INV20190500006 ณัฐธวัช ปิยะอารมณ์รัตน์ -
INV20190500008 นายวานร นอนดึก -
INV20190500010 ประชาธิปไตย บุญอึ่ง -
INV20190500002 วุฒิไกร ตันแดง -