เหรียญในหลวงรัชกาล ที่ 9 เหรียญคุ้มเกล้า เนื้อนวโลหะ จัดสร้างเมื่อปีพ.ศ.2522
หมดแล้ว
ติดต่อสอบถาม

เหรียญในหลวงรัชกาล ที่ 9 ปี2552,เหรียญคุ้มเกล้า ปี2552,เหรียญโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ปี2552,เหรียญคุ้มเกล้า เนื้อนวโลหะ ,เหรียญ ร.9 ปี2522,เหรียญคุ้มเกล้า เนื้อนวโลหะ ปี2552

เหรียญในหลวงรัชกาล ที่ 9 เหรียญคุ้มเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เนื้อนวโลหะ
จัดสร้างเมื่อปีพ.ศ.2522 โดยมูลนิธิมูลนิธิคุ้มเกล้าฯในพระบรมราชูปถัมภ์
เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปีของการให้บริการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ 27 มีนาคม 2522 กองทัพอากาศ ได้ดำริสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินขนาดใหญ่สูง 12 ชั้นที่ทันสมัย ค่าใช้จ่ายกว่า 600 ล้านบาท จากเงินที่ประชาชนทั่วประเทศร่วมใจกันบริจาค

แบ่งปันกันชมครับ