ข้อควรปฎิบัติ และ ข้อห้ามในการเลี้ยงกุมารทอง ทั้งกุมารเทพ กุมารพราย อ่านไว้เพื่อชีวิตที่ดีของท่าน

ข้อควรปฎิบัติ และ ข้อห้ามในการเลี้ยงกุมารทอง ทั้งการบูชากุมารทองเทพ กุมารพราย อ่านไว้เพื่อชีวิตที่ดีของท่าน
1. ห้ามวางที่ปลายเท้าชี้ไป
2. ให้หันหน้ากุมารทองไปทางทิศใดก็ได้ ยกเว้นหันหน้าไปทางทิศตะวันตก เพราะทิศตะวันตกเป็นทิศที่ไม่ดี
3. ห้ามถวายของดิบ ของคาว
4. ห้ามผิดสัญญา กับน้องกุมารทอง ถ้าให้ช้า ก็บอกกุมารทองด้วยนะ
5. ห้ามท้าทายกุมารทอง ที่เลี้ยง ของพวกนี้มองไม่เห็นอย่าทำเลย
6. ท้าวเวสสุวรรณ ถ้ามีในห้อง โปรดจุดธูปบอกกล่าวด้วย ถ้าอยากให้กุมารทอง ช่วย เพราะกุมารทอง กลัว ไม่กล้าเข้า บ้านเลย ละ


ข้อควรปฎิบัติ
1. คววรสวดมนต์ หรือคาถากุมารทอง ให้ได้ ทุกวัน หรือ เว้นไปบางวันก็ได้ เพื่อให้กุมารทองเชื่อฟังและเลี้ยงแล้วได้ผลดีมากยิ่งขึ้น
2. นำกุมารทองเข้าบ้านใหม่ ควรบอกกุมารทองว่า จะถวายของวันไหน เช่น ทุกวันพระ วันโกน หรือ เมื่อขอ อะไรได้แล้ว
3. น้ำเปล่าในแก้วห้ามขาดหิ้ง ตั้งไว้ตลอด 24 ชม
4. อย่าขอเว่อร์ เกิน ขอที่มันเป็นไปได้ ให้เน้นการบ่นสิ่งของจะได้ผลดีกว่าการขอแบบไม่มีรางวัล
5. มั่นพูดคุยกับกุมารทอง เหมือนมีคนในห้อง เช่น พ่อออกไปข้างนอกนะเดียวมา  หรือตอนกลับ พ่อมาแล้ว ออกแนวบ้าๆ นิด
6. กินอะไรให้เรียกกินด้วยกัน มั่นพูดคุย มั่นใช้ และให้ของรางวัลตามสมควร จะเกิดผลดีนักแลยังไงก็ลองเอาไปใช้กับวิธีของท่านดูนะ