กฏระเบียบการวางเงินมัดจำสั่งบูชาวัตถุมงคลจากทางร้านตามมาตรฐานสากล

กฏระเบียบการวางเงินมัดจำสั่งบูชาวัตถุมงคลจากทางร้านตามมาตรฐานสากล
การวางเงินมัดจำสั่งบูชาวัตถุมงคลและสัญญาว่าจะชำระเงินส่วนที่เหลือให้ครบเต็มจำนวนตามราคาวัตถุมงคลที่ผู้ซื้อได้สั่งบูชาไว้

การมัดจำเงินนี้เพื่อเป็นประกันว่าผู้ซื้อได้สั่งวัตถุมงคลที่ให้ทางร้านล็อกไว้ให้ตามที่ตกลงกันไว้และป้องกันการสั่งเล่นๆทำให้เกิดความเสียหายให้กับทางร้านและเสียโอกาสผู้ซื้อท่านอื่นๆ เมื่อผู้ซื้อจ่ายเงินครบตามจำนวนแล้ว ทางร้านจะส่งวัตถุมงคลที่ผู้ซื้อสั่งไว้ ให้ผู้ซื้อภายใน 3 วัน ไม่รวมวันหยุดใดๆ โดยวัตถุมงคลที่ส่งไปให้ผู้ซื้อจะเป็นองค์ที่สั่งไว้ สภาพดี ไม่มีแตกหักเสียหายใดๆและสามารถปรึกษาหลังจากท่านได้รับของแล้ว

**แต่หากผู้ซื้อทำการยกเลิกการซื้อเอง เป็นฝ่ายผิดสัญญาการซื้อขายเอง ไม่ใช่ความผิดพลาดของทางร้าน เงินที่ผู้ซื้อมัดจำไว้กับทางร้านจึงต้องถูกริบไว้ทั้งหมด ไม่มีการคืนเงินใดๆ

***การมัดจำแต่ละครั้งจะมีระยะเวลา15-30 วัน หลังจากนั้นถือว่าหลุดมัดจำ

 

ขอบคุณทุกท่านครับ